Vefsn kommune

Ikke fra Vefsn kommune?

Nyheter

Abonner på denne bloggen

Velkommen til grunnskolens læringsplattform Its`learning!

Her vil du finne oppdatert informasjon om skolen og klassen.
Its`learning skal være en støtte i lærerens og elevens arbeid. Læringsplattformen skal også gjøre det enklere for dere som foresatte å følge opp eleven og gjøre kommunikasjon med læreren og skolen enklere gjennom mailsystemet.
Lykke til!

Mvh
Mette Meidell
Kommunalsjef oppvekst26.08.2013 08:38

Velg språk
Bokmål